top of page
Ettevõtte varakindlustus - Inpro Insurance - inpro.ee

Ettevõtte varakindlustus

Ettevõtte varakindlustus on mõeldud ehitiste, inventari ja seadmete, materjalide ja kauba (tooraine, valmistoodang) kaitsmiseks. 

Ärikatsemisekindlustus. Korteriühistukindlustus.

Inpro Insurance Brokers - Tervisekindlustus töötajatele - Health Insurance - Страхование здоровья сотрудников

Tervise- ja ravikindlustus

Tööandja poolt vabatahtlikult sõlmitav kindlustus oma töötajate huvides. Suurepärane lisaväärtus töötaja motivatsiooniks. Tööandjale, kes hoolib töötajate tervisest ja heaolust.

Insurance for Amazon sellers - Inpro Insurance - Estonia

Millist tüüpi ärikindlustust Amazoni müüjad vajavad? Inpro Insurance aitab Amazoni müüjatel leida poliisid, mis vastavad nende ainulaadsetele riskidele ja nõuetele.

Business Portrait

Juhatuse vastutuskindlustus

Juhatuse liikme vastutuskindlustuse eesmärgiks on pakkuda ettevõtte juhtkonnale kaitset nõuete suhtes, mis tulenevad juhtimisotsustest.

Professional Indemnity Insurance - inpro.ee

Erialane vastutuskindlustus

Erialane vastutuskindlustus (Professional Indemnity) on kindlustusliik, mille eesmärk on kaitsta ettevõtete omanikke, vabakutselisi töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid... 

Image by Hunter Dalton

Masinate ja seadmete kindlustus

Ehitusseadmetele, traktoritele, ekskavaatoritele, põllumajandus- ja metsatööde masinatele jne.

Cyber Risks Insurance - Inpro Insurance | Estonia

Küberriskide kindlustus

Ettevõtetele, mille tegevus sõltub infotehnoloogilistest süsteemidest ja veebilahendustest. Katab andmelekkest teavitamise kulud.

Kaskokindlustus - Inpro Insurance Brokers OÜ - Casco Insurance - Страхование каско

Kaskokindlustus

Ettevõtte sõidukipargi kaskokindlustus. Kaskokindlustusega on võimalik kindlustada erinevat liiki sõidukeid, mis on Eesti Vabariigis alaliselt või ajutiselt registreeritud.

Vastutuskindlustus - Inpro Insurance - inpro.ee

Vastutuskindlustus

Vastutuskindlustus kaitseb kolmandate isikute varale või tervisele põhjustatud kahjude hüvitamise eest. Üldvastutuskindlustus, tegevuse- ja tootevastutuskindlustus.

Family Time

Elu- ja õnnetusjuhtumikindlustus

Traditsiooniline elukindlustus on surmajuhtumiks ja makstakse välja olenemata põhjustest (nii õnnetuse kui ka haiguse tagajärjel).

Autovedaja ja ekspedeerija - Inpro Insurance

Autovedaja & ekspedeerija

Autovedaja vastutuskindlustuse (CMR), ekspedeerija vastutuskindlustuse  ja veosekindlustuse lahendused.

Building Plans

Ehituskindlustus (CAR)

Ehituskindlustus on vajalik ehitusettevõtetele olenemata kas on tegemist peatöövõtjaga, alltöövõtjaga või hoopiski ehitustööde tellijaga.

e-residency - Inpro Insurance.jpg

E-Residendile

Kindlustuslahendused e-residendile. Erialane vastutuskindlustus. Toote vastutuskindlustus. Üldvastutuskindlustus. Tervisekindlustus.

Veosekindlustus - Inpro Insurance

Veosekindlustus

Veosekindlustuse puhul on kindlustatavaks esemeks veos, mida veetakse transpordivahendiga lähtekohast sihtkohta.

Sõidukipargi kindlustus - Inpro Insurance Brokers OÜ - Страхование парков автомобилей

Liikluskindlustus

Sõidukipargi kindlustuslahendus hõlmab liiklus- ja kaskokindlustust ettevõtte sõidukitele (soovi korral ka ettevõtte töötajate omaduses olevatele sõidukitele).

Flying Plane

Reisikindlustus

Reisikindlustus on vajalik igale reisivale inimesele olenemata soost ja vanusest. See on rahulolu ja kindlustunne reisi ajal.

bottom of page