Ettevõtte varakindlustus

Ettevõtte varakindlustus on mõeldud ehitiste, inventari ja seadmete, materjalide ja kauba (tooraine, valmistoodang) kaitsmiseks. 

Ärikatsemisekindlustus. Korteriühistukindlustus.

Tervise- ja ravikindlustus

Tööandja poolt vabatahtlikult sõlmitav kindlustus oma töötajate huvides. Suurepärane lisaväärtus töötaja motivatsiooniks. Tööandjale, kes hoolib töötajate tervisest ja heaolust.

Liikluskindlustus

Sõidukipargi kindlustuslahendus hõlmab liiklus- ja kaskokindlustust ettevõtte sõidukitele (soovi korral ka ettevõtte töötajate omaduses olevatele sõidukitele).

Kaskokindlustus

Ettevõtte sõidukipargi kaskokindlustus. Kaskokindlustusega on võimalik kindlustada erinevat liiki sõidukeid, mis on Eesti Vabariigis alaliselt või ajutiselt registreeritud.

Veosekindlustus - Inpro Insurance

Veosekindlustus

Veosekindlustuse puhul on kindlustatavaks esemeks veos, mida veetakse transpordivahendiga lähtekohast sihtkohta.

Image by Hunter Dalton

Masinate ja seadmete kindlustus

Ehitusseadmetele, traktoritele, ekskavaatoritele, põllumajandus- ja metsatööde masinatele jne.

Küberriskide kindlustus

Ettevõtetele, mille tegevus sõltub infotehnoloogilistest süsteemidest ja veebilahendustest. Katab andmelekkest teavitamise kulud.

Auto GPS jälgimine

Soovid teada, kus töölised asuvad? Auto GPS jälgimine aitab hoida autopargil silm peal arvutis või mobiilis, kus on täpselt näha mida autod teevad. Vaata autode asukohta reaalajas.

Vastutuskindlustus

Vastutuskindlustus kaitseb kolmandate isikute varale või tervisele põhjustatud kahjude hüvitamise eest. Üldvastutuskindlustus, tegevuse- ja tootevastutuskindlustus.

Erialane vastutuskindlustus

Erialane vastutuskindlustus (Professional Indemnity) on kindlustusliik, mille eesmärk on kaitsta ettevõtete omanikke, vabakutselisi töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid... 

Juhatuse vastutuskindlustus

Juhatuse liikme vastutuskindlustuse eesmärgiks on pakkuda ettevõtte juhtkonnale kaitset nõuete suhtes, mis tulenevad juhtimisotsustest.

Autovedaja & ekspedeerija

Autovedaja vastutuskindlustuse (CMR), ekspedeerija vastutuskindlustuse  ja veosekindlustuse lahendused.

Building Plans

Ehituskindlustus (CAR)

Ehituskindlustus on vajalik ehitusettevõtetele olenemata kas on tegemist peatöövõtjaga, alltöövõtjaga või hoopiski ehitustööde tellijaga.

Flying Plane

Reisikindlustus

Reisikindlustus on vajalik igale reisivale inimesele olenemata soost ja vanusest. See on rahulolu ja kindlustunne reisi ajal.

Korteriühistukindlustus - Inpro Insurance

Korteriühistukindlustus

Korteriühistukindlustus koosneb kahest osast: 

varakindlustus ja vastutuskindlustus - hüvitab kahju, mis on tekkinud korteriühistu vastutusalas.

Family Time

Elu- ja õnnetusjuhtumikindlustus

Traditsiooniline elukindlustus on surmajuhtumiks ja makstakse välja olenemata põhjustest (nii õnnetuse kui ka haiguse tagajärjel).

Kasulikku lugemist