top of page
Liikluskindlustus - дорожное страхование - MTPL Insurance - Inpro Insurance Brokers OÜ

Liikluskindlustus on kohustuslik tsiviilvastutuskindlustus, millega kindlustatakse sõidukijuhi vastutus kolmandate isikute ees.

Reisikindlustus - страхование путешествий - Travel Insurance - Inpro Insurance Brokers OÜ

Reisikindlustus

Reisikindlustus on vajalik igale reisivale inimesele olenemata soost ja vanusest. See on rahulolu ja kindlustunne reisi ajal.

Kaatrite ja jahtide kindlustus - страхование яхт и маломерных судов - Tacht and boat Insurance - Inpro Insurance Brokers OÜ

Kaatrite ja jahtide kindlustus

Reeglina on võimalik kindlustada laevu pikkusega kuni 24 meetrit. Võimalik on valida kahte tüüpi: täiskindlustus või osakindlustus.

Tervisekindlustus - Страхование здоровье - Health Insurance - Inpro Insurance Brokers OÜ

Tervisekindlustus

Hetkel saadaval ainult Tööandja poolt oma töötajatele sõlmitava Tervisekindlustuse lahendusena. Küsi oma tööandja käest!

Õnnetusjuhtumikindlustus - страхование от несчастного случая - Personal Accident Insurance - Inpro Insurance Brokers OÜ

Elu- ja õnnetusjuhtumikindlustus

Õnnetus võib põhjustada töövõime languse või kaotuse, mis omakorda põhjustab vähenenud sissetulekutest tulenevaid rahalisi probleeme.

Kaskokindlustus - страхование каско - Casco Insurance - Inpro Insurance Brokers OÜ

Kaskokindlustus

Kaskokindlustusega on võimalik kindlustada erinevat liiki sõidukeid, mis on Eesti Vabariigis alaliselt või ajutiselt registreeritud.

Kodukindlustus - Страхование жилья - Home Insurance - Inpro Insurance Brokers OÜ

Kodukindlustus

Kodukindlustus annab Sulle võimaluse suuremate õnnetuste korral taastada oma vara algupärasesse seisu.

Drooni kindlustus - Inpro Insurance | inpro.ee

Drooni kindlustus

Hüvitatakse kindlustatud esemele tekitatud kahju kuni 3000 € väärtuses.

Image by Okai Vehicles

Vastutuskindlustus

Kaitseb nende õnnetusjuhtumite eest, mis põhjustavad kolmandatele isikutele kahju.

Masinate ja seadmete kindlustus - страхование техники - CPM Insurance - Inpro Insurance Brokers OÜ

Masinate ja seadmete kindlustus

Ehitusseadmetele, traktoritele, purustid, saed, mahutid, linttransportöörid jne.

bottom of page