Liikluskindlustus on kohustuslik tsiviilvastutuskindlustus, millega kindlustatakse sõidukijuhi vastutus kolmandate isikute ees.

Reisikindlustus

Reisikindlustus on vajalik igale reisivale inimesele olenemata soost ja vanusest. See on rahulolu ja kindlustunne reisi ajal.

Kaatrite ja jahtide kindlustus - страхование яхт и маломерных судов - Tacht and boat Insurance - Inpro Insurance Brokers OÜ

Kaatrite ja jahtide kindlustus

Reeglina on võimalik kindlustada laevu pikkusega kuni 24 meetrit. Võimalik on valida kahte tüüpi: täiskindlustus või osakindlustus.

Tervisekindlustus

Hetkel saadaval ainult Tööandja poolt oma töötajatele sõlmitava Tervisekindlustuse lahendusena. Küsi oma tööandja käest!

Elu- ja õnnetusjuhtumikindlustus

Õnnetus võib põhjustada töövõime languse või kaotuse, mis omakorda põhjustab vähenenud sissetulekutest tulenevaid rahalisi probleeme.

Kaskokindlustus

Kaskokindlustusega on võimalik kindlustada erinevat liiki sõidukeid, mis on Eesti Vabariigis alaliselt või ajutiselt registreeritud.

Kodukindlustus

Kodukindlustus annab Sulle võimaluse suuremate õnnetuste korral taastada oma vara algupärasesse seisu.

Drooni kindlustus

Hüvitatakse kindlustatud esemele tekitatud kahju kuni 3000 € väärtuses.

Vastutuskindlustus

Kaitseb nende õnnetusjuhtumite eest, mis põhjustavad kolmandatele isikutele kahju.

Masinate ja seadmete kindlustus - страхование техники - CPM Insurance - Inpro Insurance Brokers OÜ

Masinate ja seadmete kindlustus

Ehitusseadmetele, traktoritele, purustid, saed, mahutid, linttransportöörid jne.