top of page

TEABELEHT KINDLUSTUSMAAKLERILEPINGU SÕLMIMISE EELSE TEABE ANDMISE KOHTA

KEHTIB ALATES 30.12.2019

A. Inpro Insurance on kindlustusmaaklerina tegutsev ettevõte Inpro Insurance Brokers Osaühing (reg.kood 14778803), mis on kantud Finantsinspektsiooni kindlustusvahendajate nimekirja (https://www.fi.ee). Inpro Insurance-i asukoht on Raua tn. 32, Tallinn 10512, telefon: (+372) 383 8118 või (+372) 58 558 558, e-post: info@inpro.ee, veeb: www.inpro.ee

B. Inpro Insurance Brokers OÜ pakub kindlustusmaakleriteenust lähtuvalt Kliendi huvidest, vahendades talle lepinguid sõltumatu analüüsi alusel, mis tähendab, et Inpro Insurance Brokers OÜ on Kliendi suhtes kindlustusseltsiga, Kliendi esindajaks ja teeb kindlustuslepingute vahendamisel kindlustusseltsidega koostööd ainult niivõrd, kuivõrd see on kindlustuspakkumuste küsimiseks, kindlustuslepingu sõlmimise vahendamiseks ja Kliendi abistamiseks kahju korral vajalik.

C. Inpro Insurance Brokers OÜ vahendustasu on üldjuhul protsent kindlustusmaksest või fikseeritud tasu.

D. Inpro Insurance Brokers OÜ võib saada vahendustasu nii kindlustusvõtjalt, kui ka viisil, et vahendustasu tasub kindlustusselts kindlustusvõtja eest või eelkirjeldatud viise kombineerides. Inpro Insurance Brokers OÜ avaldab Kliendile alati tema poolt saadava vahendustasu suuruse ja kelle poolt vahendustasu makstakse ning vahendustasu kujunemise põhimõtted kindlustuslepingu põhiselt.

E. Inpro Insurance Brokers OÜ vastutuskindlustusandjaks on Lloyd’s Insurance Company S.A. (Reinsured by Lloyd’s Syndicate CNR 2088), c.c. 0682.594.839 (Belgium). Aadress: Bastion Tower, Place du Champs de Mars 5, Brussels, 1050 Belgium

F. Vaidlused lahendatakse vastavalt Inpro Insurance Brokers OÜ kliendikaebuste lahendamise korrale, mis on avaldatud veebilehel: www.inpro.ee Inpro Insurance Brokers OÜ tegevuse peale on võimalik pöörduda ka kaebusega, Tarbijakaitseameti tarbijakaebuste komisjoni (pöördumise tingimused on avaldatud (www.tarbijakaitseamet.ee) või Finantsinspektsiooni poole (www.fi.ee) või kohtu poole (www.kohus.ee).

G. Inpro Insurance Brokers OÜ võib punktides A-F sätestatud info avaldada kindlustusvõtjale suuliselt ja saata hiljem püsival andmekandjal koos Kindlustusmaaklerilepingu Üldtingimuste ja Pakkumusega.

bottom of page