top of page
Judge's Table

Vastutuskindlustus

KÜSI PAKKUMIST

Kui päring on meieni jõudnud, siis sobiva lahenduse väljatöötamiseks analüüsime põhjalikult ettevõtte varaga või tegevusega seotud riske ning pakume teile erinevate kindlustusseltside võimalusi, millest saate valida endale kõige sobivama. Kirjuta meile: info@inpro.ee või saada päring.

Inpro Insurance Brokers pakub individuaalset lähenemist igale kliendile leides lahendusi vastavalt konkreetse ettevõtte vajaduste ning nõudmistele.

ÜLDVASTUTUSKINDLUSTUS

Üldine tsiviilvastutus on vastutuskindlustuse liik, mis katab majandustegevusega otseselt seotud üldist, seadusest tulenevat vastutust nii kolmandate isikute kui ka oma klientide ees, juhul kui nendele tekitatakse isiku- või varakahju. 
 

 • Oma klientidele – kontoris libastuv klient, remonttöö käigus lõhutud kliendi vara, purunenud veetorust kahjustada saanud rentniku kontoritehnika, ehitusobjektil tellijale ootamatult tekitatud kahju jne

 

 • Kolmandatele isikutele - näiteks tegevuskohaks kasutatavalt hoonelt kukkunud lumi, torustiku purunemisega tekitatud kahju allkorrusel asuvale büroole, väljaspool ehitusobjekti  ehitustegevusega kahjustunud isiku vara jne


TEGEVUSE- JA TOOTEVASTUTUSKINDLUSTUS

Tegevuse- ja tootevastutus on spetsiifiline vastutuskindlustuse liik, mis on vajalik, kui tootmisprotsessis või tegevuses asetleidnud viga avaldub alles pärast toote, teenuse või tegevuse üleandmist tarbijale. Kaetud on ka kahjud, kui ettevõtte poolt tarbimisse jõudnud toode kahjustab kolmandat isikut. Tegevuse- ja tootevastutus katab järgmisi tooteid ja teenuseid:
 

 • Hulgi- ja jaevahendajad, kelle tegevus või eksimus toote ohutus- ja sisujuhendis võib viia kahju tekkimiseni selle toote tarbijale

 • Kütusemüüjad, kelle müüdud ebakvaliteetne kütus põhjustab kahju sõidukile

 • Autoremonditöökojad, kes vajavad kaitset, kui remonditud sõidukil ilmneb peale kliendile üleandmist kahju, mis on tegelikkuses saanud alguse remonttööst

 • Toitlustuskoha pidajad, kelle tarbijatele pakutud toit võib tekitada kahju


TÖÖANDJA VASTUTUSKINDLUSTUS
 
Tööandja vastutuskindlustus on nendele ettevõtetele, kes teevad kõik endast oleneva, et nende töötajatega midagi töötamise käigus ei juhtuks. Siiski tuleb arvestada võimalusega, et üks või teine halb asjade kokkulangemine võib tekitada töökohustuste täitmisel töötajale kahju seoses tööandja mõjusfääri jääva riski avaldumisega. Tööandja vastutuskindlustus katab tööandja vastutuse töötaja vigastuse korral. Antud kindlustuskatte alla võib lisada ka kutsehaigused.

ERIALANE VASTUTUSKINDLUSTUS (PI - Professional Indemnity)
 
Erialane vastutuskindlustus on nendele ettevõtmistele ja ettevõtjatele, kes tegutsevad spetsiifilises valdkonnas ja kelle tegevusala eeldab konkreetset erialast väljaõpet, kvalifikatsiooni, atesteerimist või mõne konkreetse erialaliidu ja katuseorganisatsiooni regulatsiooni. Erialase vastutuskindlustusega saab kaitsta peamiselt neid erialasid, kus kahju tuleneb mitte vahetust tegevusest (ehitustöö, juuksuriteenus jne), vaid eksimustest näiteks arvutustes, tähtaegadest mittekinnipidamistest või muudest vigadest, mille osas kahju saajal puudub võimalus ja pädevus endale tekitatud kahju ära hoida. Kohustusliku erialase vastutuskindlustuse valikus on kindlustuskate järgmistele erialastele tegevustele ja tegevusaladele:
 

 • Arhitektid ja projekteerijad

 • Advokaadi- ja õigusabibürood

 • Audiitorid, raamatupidajad, pankrotihaldurid

 • IT ettevõtted

 • Kindlustusmaaklerid


Read more in blog...


AVALIKEL ÜRITUSTEL OSALEJATE KINDLUSTUS

Going to the Trade show or Exhibition and you are requested to hold Liability Insurance, aren't you?

We have specialised solution that will meet the insurance requirements of the event venue. Public Liability Insurance (Public Event Participant Insurance) is designed to protect against 3rd party bodily injury and/or property damage claims arising as a result of your negligence. We shall provide you by comprehensive Exhibitor’s Liability cover for indoors or outdoors, exhibition or trade show.
 
Key insurance cover features:

 • Limits from 1 000 000 € to 5 000 000 €

 • Deductible from 1 000 €

 • Cover for events up to 7 days (during setup, show days, and dismantling of stands)

 • Territory EU, Non-EU or Worldwide

Rohkem infot siin.

PI
bottom of page