top of page
Man Reading Newspaper

Juhatuse liikme vastutuskindlustus

Inpro_Insurance_Brokers_OÜ_-_Lloyds-log

KÜSI PAKKUMIST

Kui päring on meieni jõudnud, siis sobiva lahenduse väljatöötamiseks analüüsime põhjalikult teie tegevusega ja otsustega seotud riske ning pakume teile erinevate kindlustusseltside võimalusi (üldjuhul - Lloyd's), millest saate valida endale kõige sobivama. Kirjuta meile: info@inpro.ee või saatke päring.

Inpro Insurance Brokers pakub individuaalset lähenemist igale kliendile leides lahendusi vastavalt konkreetse ettevõtte vajaduste ning nõudmistele.

JUHATUSE LIIKME VASTUTUSKINDLUSTUS

Juhatuse liikme vastutuskindlustuse eesmärgiks on pakkuda ettevõtte juhtkonnale kaitset nõuete suhtes, mis tulenevad juhtimisotsustest. Kindlustatud on füüsilised isikud, kelleks on ettevõtte juhatuse liikmed, juhtivtöötajad, järelevalvet teostavad isikud (nõukogu) ja muud juhtimisotsustega seotud isikud. Samuti on kindlustatud ettevõte, mille vastu seoses juhatuse liikme tegevusega nõue esitatakse. Hüvitatakse tõendatud kahju ja õigusabikulud.

 

Juhatuse liikme vastutuskindlustus:

  • Katab juhatuse liikme isiklikku finantsriski olukorras, kus juhatuse liige vastutab oma tegevuse eest isikliku varaga

  • Aitab ettevõttel juhtimisvigadest tekkinud kahjude jaoks vahendeid leida (juhatuse liikme vastu esitatav nõue võib oluliselt ületada juhatuse liikme isiklikke varasid)

  • Annab võimaluse tõsta juhatuse liikme motivatsioonipaketi väärtust

  • Lisab juhatuse liikmele kindlustunnet otsuste tegemisel ja julgust riskide võtmisel

  • Võimaldab katta õigusabikulusid

Shaking Hands
bottom of page