top of page

Kodukindlustus

KÜSI PAKKUMIST

Kui päring on meieni jõudnud, siis sobiva lahenduse väljatöötamiseks analüüsime põhjalikult Sinu varaga seotud riske ning pakume Sulle erinevate kindlustusseltside võimalusi, millest saad valida endale kõige sobivama. Kirjuta meile: info@inpro.ee või saada päring.

Inpro Insurance Brokers pakub individuaalset lähenemist igale kliendile leides lahendusi vastavalt konkreetse isiku kindlustushuvile ning arvestades kliendi vajaduste ja nõudmistega.

Morgan Price
Basic
Tulekahju (ka. ehitusveast tingitud tulekahju)
Torm (ka. tormist tingitud üleujutus
Plahvatus
Vargus, rööv, vandalism
Tervisekindlustus päritoluriigis, va USA
Krooniliste seisundite ravi
Ambulatoorsed raviteenused
Regulaarne ravi krooniliste haiguste korral
Diagnostika, röntgen ja patoloogia
Erakorraline ravi väljaspool kindlustuspiirkonda
Elundi siirdamine
Koduabi
Kindlustushüvitis aastas KOKKU
750 000 €
Kindlustusmakse kuus (x12)
75 €
Morgan Price
Optimal
1 000 000 €
100 €
Morgan Price
All Risks
1 500 000 €
125 €

Tegemist on indikatiivse kindlustusmakse määraga, mis kõige rohkem sõltub kindlustatu vanusest ja samuti sõltub ettevõtte töötajate arvust. Ülaltoodud indikatsiooni puhul omavastutuse määr on 0%. Täpsema info saamiseks võtke ühendust meie spetsialistiga.

 

KODUKINDLUSTUS JA VARAKINDLUSTUS

Kodukindlustuse põhilahenduseks, mida nõuavad ka kõik pangad ja krediidiasutused, on minimaalne kaitse kodukindlustuse raames, mis sisaldab järgmisi kindlustusriske: 

 • Tulekahju, ehitusveast tingitud tulekahju

 • Otsene välgulöök

 • Plahvatus

 • Torm ja tugev tuul

 • Seadme leke (veetorud, kanalisatsioon, kütte- ja ventilatsioonisüsteemid)

 • Vandalism

 • Murdvargus, röövimine

Koguriskikindlustus on maksimaalne kaitse kodukindlustuse raames ootamatu ja ettenägematu kahjujuhtumi korral. Koguriskikindlustuse tingimustes on ainult välistused (kahjud, mida ei hüvitata): kahjud, mis tulenevad kulumisest, korrosioonist, hallitusest, närilistest ja muudest kahjuritest, vajumisest, projekteerimisvigadest ehk teisisõnu kõik kahjud, mida on võimalik ette näha ja ära hoida. Laiendatud kodukindlustuse koguriskikindlustus sisaldab ka:

 • Läbi hoone konstruktsiooni (katus, sein) imbunud vee poolt põhjustatud kahju

 • Lume või jää liikumisest tekkinud edasine kahju

MIS OBJEKTE ON VÕIMALIK KINDLUSTADA

Korter – ainult siseviimistlus (põrandad, laed, seinad), kandvad- ja välisseinad ei ole siinkohal kindlustatud. Korter on kindlustatud tema taastamisväärtusele. Koos siseviimistlusega on automaatselt kindlustatud: elektrisüsteem, elektrimõõdik, sisseehitatud sanitaartehnika. Siseviimistluse alla kuuluvad samuti sisseehitatud riidekapid, puuküttega ahjud ja ripplaed.

Ehitise osa – kindlustada on võimalik lisaks korteri siseviimistlusele ka korterile kuuluvat maja mõttelist osa ehk välisviimistlust, osa keldrist või pööningust, ühiskasutatavat rõdu ja koridori.

Elumaja kindlustamisel on kaetud sise- ja välisseinad, katus, veranda ja trepid. Koos hoonega on kindlustatud ka väiksemad kõrvalhooned (10-20m²). Lisaks on kindlustatud ka rajatised nagu piirdeaed, tänavavalgustus, mänguväljak, kasvuhoone ja muud sarnased väikeehitised. Suuremad ehitised peavad poliisil olema eraldi märgitud.

 

Maja, kus ei elata alaliselt, ning suvila kindlustus ei erine väga tavalise hoone kindlustusest. Küll on aga kindlustusrisk kõrgem ning kindlustusmakse suurem, kuna see ei ole nende alaline elukoht. Osa kindlustusandjaid ei kata selliste majade puhul torustiku lekkest tulenevaid kahjusid ning murdvarguse risk on kaetud ainult juhul, kui automaatne valvesignalisatsioon on ühenduses turvaettevõttega.

 

Ehitusjärgus hoonet on samuti võimalik kindlustada, kui hoone karp on valmis ehk olemas on seinad, katus, aknad ja uksed, kuid kindlustatavate riskide valik on piiratud.

 

Kõrvalhooneid nagu saunasid, kuure ja garaaže, on samuti võimalik kindlustada, kuid riskide valik on piiratud.

KODUSE VARA KINDLUSTUS

Soovitame kindlasti lisaks valida koduse vara kindlustuse, millega on kaitse all hoones või korteris asuv vallasvara (näiteks mööbel, sisustuselemendid, toataimed, kodutehnika, riietusesemed jne).

KODUKINDLUSTUSE LISAVÕIMALUSED

 • Ajutise eluaseme üürikulu kindlustus – kui kindlustusjuhtumi tagajärjel on kodu muutunud elamiskõlbmatuks, hüvitatakse ajutise eluaseme üürikulud, samuti kolimiseks vajalikud kulud.

 • Üüritulu kaotus – kui välja üüritud hoone või korter on muutub elamiskõlbmatuks, hüvitatakse saamatajäänud üüritulu kuni 12 kuu jooksul.

 • Vastutuskindlustus – nii uutes kui vanades majades võivad juhtuda õnnetused veevarustuse, kütte- ja muude süsteemidega. Need võivad kahju põhjustada mitte ainult kindlustatule, vaid ka kolmandatele isikutele (näiteks alumistele naabritele). Seepärast on mõistlik lisada kodukindlustusele ka tsiviilvastutuskindlustus.

Apartment Building
Korteriühistukindlustus

KORTERIÜHISTUKINDLUSTUS

Korteriühistukindlustus koosneb kahest osast:

 

 • Varakindlustus

 • Vastutuskindlustus (kolmandate isikute ees)

 

Varakindlustusega on kindlustatud korteriühistu poolt hallatavad hoone osad ja rajatised ning vastutuskindlustusega saate korvata korteriühistu poolt hoone ja hoone juurde kuuluva territooriumi haldamisest tekitatud varalised kahjud kolmandatele isikutele ning soovi korral ka korteriühistu liikmetele. Tavalise kodukindlustusega kindlustatakse reeglina vaid korteri reaalosa (korteri siseviimistlus, põrandad, laed ja mittekandvad vaheseinad ning korterisisesed kommunikatsioonid kuni ühenduskohani). Seevastu hoone vundamendi; kandvad seinad ja laed; katuse; liftid; rõdud; ühiskasutuses olevad ruumid ning kommunikatsioonid ja tehnosüsteemid (kütte-, jahutus-, ventilatsiooni-, veevarustus-, kanalisatsiooni- ja gaasivarustussüsteem) kindlustab korteriühistukindlustus.

VARAKINDLUSTUSE KINDLUSTUSKAITSED

 

 • Tulekindlustus - tulekahju, tahm, suits, pikselöögi otsetabamus, plahvatus

 • Torustiku lekke kindlustus - ehitist teenindavast torustikust, mahutist või seadmest väljavoolanud aur, gaas, vesi või muu vedelik

 • Tormikindlustus - torm, rahe, tormi tõttu ehitisele langenud puud või muud esemed;  

 • Üleujutuskindlustus - looduslik üleujutus  

 • Vandalismikindlustus - kolmanda isiku süüline tegevus ja maismaasõiduki otsasõit

 • Varguskindlustus - ehitise välisosade vargusest tekkinud kahju

 • Klaasikindlustus - klaaspindade purunemine ootamatu ja ettenägematu sündmuse tagajärjel

 • Elektririkke kindlustus - hüvitatakse kindlustatud elektriseadmele tekkinud kahju, mille otseseks põhjuseks  on elektrivoolu põhjustatud liig-, üle- või alapinge, lühis, elektririke

 • Koguriskikindlustus - mis tahes ootamatu ja ettenägematu sündmuse tagajärjel kindlustatavale varale tekkinud kahju, mis ei ole kindlustustingimustega välistatud. Koguriskikindlustusega on kaetud ka hoone tehnosüsteemide sisemistest riketest tulenevad kahjud.


KORTERIÜHISTU VASTUTUSKINDLUSTUS


Korteriühistu vastutuskindlustus hüvitab kahju, mis on tekkinud korteriühistu vastutusalas, näiteks õnnetus liftis, koridoris või maja ümbruses. Vastutuskindlustus katab nii varalised kahjud, kui ka isikule kehavigastuse tekitamisest, tervise kahjustamisest tekkinud vajalikud ravikulud. Soovi korral on võimalik valida ka korteriühistu poolt korteriühistu liikmetele tekitatud kahju hüvitamine, näiteks korteriühistu vastutusalas oleva torustiku purunemisest tekkinud veekahju või tehnosüsteemidest alguse saanud tulekahju korteris paiknevale varale.

bottom of page