top of page

Jahtide ja kaatrite kindlustus

KÜSI PAKKUMIST

Kui päring on meieni jõudnud, saadame Sulle erinevate kindlustusseltside väikelaevakindlustuse võimalusi, millest saad valida endale kõige sobivama. Kirjuta meile: info@inpro.ee või saada päring. 

 

Inpro Insurance pakub individuaalset lähenemist igale kliendile leides lahendusi vastavalt konkreetse isiku kindlustushuvile ning arvestades kliendi vajaduste ja nõudmistega. Meie kliendid alati saavad parimad kindlustustingimused ja turu parima hinnaga.

 

VÄIKELAEVAKINDLUSTUS

Väikelaevakindlustuse all mõistetakse ujuvvahendeid, registrimahutavusega kuni 80 tonni, reisijate mahutavusega 12 või vähem inimest, ning peamasina võimsusega alla 55 kWt. Samuti kuuluvad väikelaevade hulka rippmootoriga laevad, olenemata võimsusest, ning purjelaevad, sõudepaadid ja muud mootorita veesõidukid. Standartse väikelaevakindlustuslepingu korral katab kindlustusandja laeva omaniku, rentniku või muu seadusliku valdaja kahjud seoses kindlustatud laeva täieliku, faktilise või konstruktiivse hävinguga, samuti kulutused seoses laeva korpuse, masinate, seadmete ja muude osade remondi või asendamisega, mis leidis aset ühel alljärgnevatest põhjustest:

 • Tulekahju, nii kindlustatud laeva pardal, kui ka väljaspool kindlustatud laeva, samuti hüvitatakse kulutused seoses tule kustutamisega

 • Torm, pikselöök, maavärin, rahe, tuulispask

 • Laeva ümberminek, ja laeva maale või karile sõit

 • Kokkupõrge teise laeva või muu objektiga, sealhulgas sadamaehitistega

 • Plahvatus kindlustatud laeva pardal

 • Õnnetused laeva vettelaskmisel ja veest tõstmisel ning väikelaeva ellingul seismise ajal

 • Õnnetusjuhtumid kauba, kütuse, laevavarude, jms. laeva laadimise või laevast lossimise ajal

 • ​Kahjud laeva või laeva osade röövimise, varguse või ärandamise tõttu, sealhulgas ka laeva kahjustumine või hävimine röövimise, varguse või ärandamise katse tõttu

 • Kahjud seoses laeva osalise või täieliku tahtliku kahjustamise tõttu kolmandate isikute poolt (vandalism)

 • Mõistlikud ja vajalikud kulutused laeva päästmiseks, samuti kulutused mis on tehtud kahju vähendamiseks ning kahju suuruse määramiseks (ekspertiisikulud).

 

Täiendavalt ülalmainitud riskidele, on võimalik lisada kindlustuskaitsele vastutuskindlustus kolmandate isikute ees, ehk laevaomaniku või valdaja poolt tekitatud kahju hüvitamine kolmandatele isikutele. Mõned sellise katte kindlustusjuhtumite näited:
 

 • Kindlustatud laeva vraki kõrvaldamine

 • Keskkonnareostus seoses kütuse või muu tehnilise vedeliku väljavooluga kindlustatud laevast

 • Kahju tekitamine kolmandate isikute elule või tervisele

 • Vigastuste tekitamine kolmandatele isikutele kuuluvatele laevadele

 • Vigastuste tekitamine kolmandate isikute varale, näiteks kaid, meremärgid, sadamaehitised.

Loe rohkem Jahtide- ja Kaatrite kindlustuse kohta > siit.

Jahtide- ja kaatrite kindlustus - Inpro Insurance
bottom of page