top of page
Cyber Insurance - Inpro Insurance Estonia - inpro.ee

Küberkindlustus

KÜSI PAKKUMIST

Kui päring on meieni jõudnud, siis sobiva lahenduse väljatöötamiseks analüüsime põhjalikult teie tegevusega seotud küberriske ning pakume teile erinevate kindlustusseltside võimalusi, millest saate valida endale kõige sobivama. Kirjuta meile: info@inpro.ee või saatke päring.

Inpro Insurance Brokers pakub individuaalset lähenemist igale kliendile leides lahendusi vastavalt konkreetse ettevõtte vajaduste ning nõudmistele.

KÜBERKINDLUSTUS

Küberkindlustus on toode, mis on mõeldud ettevõtetele küberrünnakust tekkivate riskide maandamiseks. Küberkindlustus on terviklik toode, mis hõlmab endas nii ettevõttele endale tekkivaid kahjusid kui ka vastutuskindlustus kolmandatele isikutele põhjustatud kahju eest.

Küberrünnak võib seisatada Sinu äritegevuse ning vähendada kasumit. Hüvitatakse ärikatkestuse ajal saamata jäänud tulu. Lisaks saamata jäänud kasumile hüvitatakse ärikatkestuse ajal töötajate tööjõukulu ning üürikulu. Sinu ettevõttele esitatakse kahjunõue seoses vastutusega kolmandate isikute ees. Vajadusel hüvitatakse nõude või õigusabikulud ebaõiglase nõude tõrjumiseks.

 

Pärast küberrünnakut võib tarvis minna kriisikommunikatsiooni, et piirata maine kahjustumist. Samuti hüvitatakse teavituskulud, mis tekivad vajadusest kliente probleemist teavitada. Turvalisuse rikkumisega kaasneb sageli vajadus ekspertiisiks, et teada saada, mis toimub. Samuti hüvitatakse kulutused juhtumieelse olukorra taastamiseks.

Loe rohkem siit.

Cyber Insurance - Inpro Insurance | inpro.ee
bottom of page