top of page
Business Team

Kindlustuslahendused e-residendile

Inpro_Insurance_Brokers_OÜ_-_Lloyds-log

KÜSI PAKKUMIST

Kui päring on meieni jõudnud, siis sobiva lahenduse väljatöötamiseks analüüsime põhjalikult teie tegevusega ja otsustega seotud riske ning pakume teile erinevate kindlustusseltside võimalusi (üldjuhul - Lloyd's), millest saate valida endale kõige sobivama. Kirjuta meile: info@inpro.ee või saatke päring.

Inpro Insurance Brokers pakub individuaalset lähenemist igale kliendile leides lahendusi vastavalt e-residendile kuluva ettevõtte vajaduste ning nõudmistele.

Eesti on esimene riik maailmas, mis pakub e-residentsust, valitsuse väljastatud digitaalset identiteeti ja staatust, mis võimaldab juurdepääsu Eesti läbipaistvale ärikeskkonnale: maailmale uus digiriik.

E-residendist ettevõtjad üle kogu maailma saavad asutada ELi-põhise ettevõtte ja juhtida äri täielikult online kõikjal maailmas.

Inpro Insurance klientide hulgas on päris palju e-residente ja teame nende kindlustusvajadusi väga hästi. Enamik meie klientidest töötab IT-sektoris või osutab erinevaid konsultatsiooniteenuseid, kuid on ka tööstusettevõtteid, Amazoni müüjaid, raamatupidamis- ja juriidilisi ettevõtteid.

e-residency - Inpro Insurance.jpg

ERIALANE VASTUTUSKINDLUSTUS (PI - Professional Indemnity)

Erialane vastutuskindlustus on nendele ettevõtmistele ja ettevõtjatele, kes tegutsevad spetsiifilises valdkonnas ja kelle tegevusala eeldab konkreetset erialast väljaõpet, kvalifikatsiooni, atesteerimist või mõne konkreetse erialaliidu ja katuseorganisatsiooni regulatsiooni. Erialase vastutuskindlustusega saab kaitsta peamiselt neid erialasid, kus kahju tuleneb mitte vahetust tegevusest (ehitustöö, juuksuriteenus jne), vaid eksimustest näiteks arvutustes, tähtaegadest mittekinnipidamistest või muudest vigadest, mille osas kahju saajal puudub võimalus ja pädevus endale tekitatud kahju ära hoida. Kohustusliku erialase vastutuskindlustuse valikus on kindlustuskate järgmistele erialastele tegevustele ja tegevusaladele:
 

 • Arhitektid ja projekteerijad

 • Audiitorid, raamatupidajad, pankrotihaldurid

 • IT ettevõtted

 • Konsultandid (rohkem infot siit)

 • Advokaadi- ja õigusabibürood

Rohkem infot: siit

ÜLDVASTUTUSKINDLUSTUS

Üldine tsiviilvastutus on vastutuskindlustuse liik, mis katab majandustegevusega otseselt seotud üldist, seadusest tulenevat vastutust nii kolmandate isikute kui ka oma klientide ees, juhul kui nendele tekitatakse isiku- või varakahju. 
 
Oma klientidele – kontoris libastuv klient, remonttöö käigus
lõhutud kliendi vara, purunenud veetorust kahjustada saanud rentniku kontoritehnika,
ehitusobjektil tellijale ootamatult tekitatud kahju jne
 
Kolmandatele isikutele - näiteks tegevuskohaks kasutatavalt hoonelt
kukkunud lumi, torustiku purunemisega tekitatud
kahju allkorrusel asuvale büroole, väljaspool ehitusobjekti
ehitustegevusega kahjustunud isiku vara jne.

TEGEVUSE- JA TOOTEVASTUTUSKINDLUSTUS

Tegevuse- ja tootevastutus on spetsiifiline vastutuskindlustuse liik, mis on vajalik, kui tootmisprotsessis või tegevuses asetleidnud viga avaldub alles pärast toote, teenuse või tegevuse üleandmist tarbijale. Kaetud on ka kahjud, kui ettevõtte poolt tarbimisse jõudnud toode kahjustab kolmandat isikut. Tegevuse- ja tootevastutus katab järgmisi tooteid ja teenuseid:
 
 • Hulgi- ja jaevahendajad, kelle tegevus või eksimus toote ohutus- ja sisujuhendis võib viia kahju tekkimiseni selle toote tarbijale
 • Kütusemüüjad, kelle müüdud ebakvaliteetne kütus põhjustab kahju sõidukile
 • Autoremonditöökojad, kes vajavad kaitset, kui remonditud sõidukil ilmneb peale kliendile üleandmist kahju, mis on tegelikkuses saanud alguse remonttööst
 • Toitlustuskoha pidajad, kelle tarbijatele pakutud toit võib tekitada kahju
TÖÖANDJA VASTUTUSKINDLUSTUS
 
Tööandja vastutuskindlustus on nendele ettevõtetele, kes teevad kõik endast oleneva, et nende töötajatega midagi töötamise käigus ei juhtuks. Siiski tuleb arvestada võimalusega, et üks või teine halb asjade kokkulangemine võib tekitada töökohustuste täitmisel töötajale kahju seoses tööandja mõjusfääri jääva riski avaldumisega. Tööandja vastutuskindlustus katab tööandja vastutuse töötaja vigastuse korral. Antud kindlustuskatte alla võib lisada ka kutsehaigused.

JUHATUSE LIIKME VASTUTUSKINDLUSTUS

Juhatuse liikme vastutuskindlustuse eesmärgiks on pakkuda ettevõtte juhtkonnale kaitset nõuete suhtes, mis tulenevad juhtimisotsustest. Kindlustatud on füüsilised isikud, kelleks on ettevõtte juhatuse liikmed, juhtivtöötajad, järelevalvet teostavad isikud (nõukogu) ja muud juhtimisotsustega seotud isikud. Samuti on kindlustatud ettevõte, mille vastu seoses juhatuse liikme tegevusega nõue esitatakse. Hüvitatakse tõendatud kahju ja õigusabikulud.
 
Juhatuse liikme vastutuskindlustus:

 

 • Katab juhatuse liikme isiklikku finantsriski olukorras, kus juhatuse liige vastutab oma tegevuse eest isikliku varaga

 • Aitab ettevõttel juhtimisvigadest tekkinud kahjude jaoks vahendeid leida (juhatuse liikme vastu esitatav nõue võib oluliselt ületada juhatuse liikme isiklikke varasid)

 • Annab võimaluse tõsta juhatuse liikme motivatsioonipaketi väärtust

 • Lisab juhatuse liikmele kindlustunnet otsuste tegemisel ja julgust riskide võtmisel

 • Võimaldab katta õigusabikulusid

Casual Office Meeting
bottom of page