top of page
Health Insurance - Inpro Insurance - Estonia

Tervisekindlustus

KÜSI PAKKUMIST

Kas oled töötajasõbralik ja hooliv tööandja? Soovid toetada töötajate töövõime säilimist ja vähendada seeläbi töövõimetuspäevase arvu? Kas Sinu jaoks on tähtis, et Sinu töötajad saaksid soodsamini ja kiiremalt lahenduse tervisemurele? Küsi pakkumist kohe, kirjuta meile: info@inpro.ee või võta ühendust otse meie spetsialistiga.

Pakume individuaalset lähenemist igale kliendile pakkudes töötajate tervisekindlustuse ja ravikindlustuse kindlustuslahendusi vastavalt konkreetse ettevõtte nõudmistele, vajadustele ning võimalustele.

MAKSUSOODUSTUS


Alates 2018. aastast on ettevõtjatel võimalus maksuvabalt tasuda ravikindlustuslepingu kindlustusmakseid kuni 100€ kvartalis (400€ aastas) töötaja kohta.

TERVISEKINDLUSTUSE EELISED TÖÖANDJALE
 • Aitab tõsta tööandja mainet tööjõuturul

 • Annab kindlasti eelise värbamisel

 • Suurendab olemasoleva töötaja rahulolu ning võimaldab läbi hooliva tööandja kuvandi vähendada ka tööjõuvoolavust

 • Annab võimaluse toetada töötajate töövõime säilimist ja vähendada seeläbi töövõimetuspäevase arvu.

 • Töötaja saab valida endale sobiva arsti ja raviasutuse

 • Töötaja saab soodsamini ja kiiremalt lahenduse tervisemurele

 • Positiivselt meelestatud töötajad on avatumad ja kohanevad kergemini ka muudatustega

TERVISEKINDLUSTUSE EELISED TÖÖTAJALE

 • Võimalus saada eriarsti vastuvõtule ilma saatekirjata

 • Võimaldab valida endale sobiva arsti ja raviasutuse

 • Vastavalt töötervishoiu- või perearsti ettekirjutusele hüvitatakse spordiga tegelemine

 • Hüvitatakse tasulise ravi kulud, mida Haigekassa ei hüvita

 • Võimaldab vähendada kulusid seoses tervisega

 • On kiire ja konfidentsiaalne, tööandjale terviseinfot ei jagata

Indikatiivne näidis

TERVISEKINDLUSTUS TÖÖTAJATELE

Pakett Inpro 20
Pakett Inpro 33
Pakett Inpro 40
Pronks
Hõbe
Kuld
Töötajate kohustuslik tervisekontroll
100 €
150 €
200 €
Optika (prillid, kontaktläätsed)
50 €
100 €
200 €
Vaktsineerimine
100 €
100 €
200 €
Ambulatoorsed pere- ja eriarstiteenused
3 000 €
4 000 €
5 000 €
Haiglaraviteenused
3 000 €
4 000 €
5 000 €
Taastusraviteenused
250 €
100 €
500 €
Ravimid
50 €
300 €
150 €
Hambaravi
200 €
250 €
500 €
Kindlustushüvitis aastas KOKKU
6 750 €
9 000 €
11 750 €
Kindlustusmakse kuus (x12)
20 €
33 €
40 €

Tegemist on indikatiivse kindlustusmakse määraga, mis sõltub ettevõtte spetsiifikast, ettevõtte töötajate arvust ning töötajate keskmisest vanusest. Omavastutuse määr sõltub paketist ja võib olla 0%-50%. Mida suurem omavastutus, seda väiksem kindlustusmakse. Täpsema info saamiseks võtke ühendust meie spetsialistiga.

Küsi pakkumist meie spetsialistidelt

Specialists
Arina Mesropjan - Inpro Insurance - Estonia
 • Arina Mesropjan - Inpro Insurance - LinkedIn

Arina Mesropjan

Phone: +372 5883 8533

Email: arina.mesropjan@inpro.ee

Terri Tamm - Inpro Insurance - Estonia - inpro.ee.jpg
 • Terri Tamm - Inpro Insurance - LinkedIn

Terri Tamm

Phone: +372 5883 8933

Email: terri.tamm@inpro.ee

Valeri Golik - Inpro Insurance - Estonia - inpro_edited.jpg
 • Valeri Golik - Inpro Insurance - LinkedIn

Valeri Golik

Phone: +372 5855 8558

Email: valeri.golik@inpro.ee

ETTEVÕTTE TERVISEKINDLUSTUS

Tervisekindlustus/ravikindlustus on tööturul pakutud sotsiaalgarantiide programmidest kõige kõrgemalt hinnatud eelis, mida tööandja saab töötajale pakkuda.

Tervisekindlustus/ravikindlustus töötajatele on tööandja poolt vabatahtlikult sõlmitav kindlustus oma töötajate huvides riikliku ravikindlustussüsteemi täiendamiseks. See on suurepärane lisaväärtus töötaja motivatsiooniks ning uringud on näidanud, et töötajad väärtustavad tööandjat, kes hoolib nende tervisest ja heaolust. Lisaks piisavale puhkusele ja paindlikule tööajale on oluliseks saanud ka tervisekindlustuse olemasolu.

Tervisekindlustus võimaldab ettevõtte töötajatel kasutada tasulisi raviteenuseid ilma lisakuluta või väiksema kuluga (sõltuvalt kindlustusprogrammist) ja saada kiiremini vajalikku ravi. Tervisekindlustus töötajatele sobib erineva suurusega ja erineva valdkonna ettevõtetele.

TÖÖTAJATE TERVISEKINDLUSTUS HÕLMAB KA HAMBARAVI

Ettevõtte tervisekindlustus hõlmab ka hambaravi ettevõtte töötajatele, mille raames ettevõte kindlustab oma töötajaid olukorraks kui neil tekivad regulaarsed hambaravikulud või õnnetusjuhtumist põhjustatud hambaravikulud. Hambaravikindlustus on saadaval ainult ettevõtte tervisekindlustusprogrammi raames.

MILLISTE RISKIDE VASTU?

Tööandjal on võimalus vastavalt soovile valida, millised programmid ning summad Tervisekindlustuse lepingus sisalduvad. Näiteks saab lisada osaliselt või täies mahus kompenseeritavaid tasulised raviteenuseid, saab määrata teatud summas limiidi, mille ulatuses saab kasutada lepingus sätestatud teenuseid. Tööandjad saavad omal valikul lisada ka tervisekindlustuse lepingule kohustuslikud terviseuuringuid.

KINDLUSTUSTERRITOORIUM


Sõltuvalt tööandja soovist ja vajadusest, ettevõtte tervisekindlustuse territooriumiks võib olla Eesti Vabariik või Balti riigid. Väliskindlustusseltside lahenduste puhul (näiteks Morgan Price Stanrard Plus, Comprehensive, Premium) - "Euroopa riigid", "Kogu Maailm va USA, Hiina, Singapur ja Hong-Kong" või "Kogu Maailm".

PERELIIKMED

Mõned tervisekindlustuslahendused võimaldavad sõlmida tervisekindlustusleping või elu- ja õnnetusjuhtumileping  ka töötaja pereliikmetele. Konsulteerige meie spetsialistiga.

Morgan Price tervisekindlustus

Inpro Insurance - Tervisekindlustus - Mo

 

Inpro Insurance on Morgan Price International Healthcare Ltd. kindlustustoodete ametlik kindlustusvahendaja Eestis. Morgan Price International Healthcare Ltd. on Association of International Medical Insurance Providers liige. Platinum tervisekindlustuse lahendusena pakub Inpro Insurance kolme Morgan Price lahendust: Standard Plus, Comprehensive ja Premium. Tervisekindlustuse piirkonnaks saate valida "Euroopa Riigid", "Kogu Maailm va USA, Hiina, Singapur, Hong-Kong" või "Kogu Maailm".

PIIRKOND 1: EUROOPA RIIGID

(Albaania, Andorra, Austria, Valgevene, Belgia, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaaria, Channel Islands, Horvaatia, Tsehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Gibraltar, Suurbrittania, Kreeka, Gröönimaa, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Latvia, Liechtenstein, Leedu, Luksemburg, Makedoonia, Madeira, Malta, Moldova, Monako, Montenegro, Holland, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Sveitsi, Türgi, Ukraina)

Inpro Insurance - Tervisekindlustus - He

PIIRKOND 2: KOGU MAAILM (va Ameerika Ühendriigid, Hiina, Singapur ja Hong-Kong)

PIIRKOND 3: KOGU MAAILM 

Inpro Insurance - Tervisekindlustus - He

TERVISEKONTROLL

Morgan Price'i lahendustele on lisatud ka iga-aastane tervisekontroll, kuna ennetamine on sama oluline kui ravi.

HÄDAABI

Kõik meie lahendused hõlmavad juurdepääsu meie 24-tunnisele mitmekeelsele abitelefonile 365 päeva aastas. Raviasutus saab alati meie käest kinnituse, detailset infot teie poliisi kohta ja maksegarantii. Samuti maksame teenuseosutajale tekkinud statsionaarsete ravikulude eest otse.

RAVI SAAB IGAL POOL

Vabadus valida millist asutust oma kattepiirkonnas oma raviks kasutate.

LAI KATE

Morgan Price katab statsionaarsed (haiglaravi) ja ambulatoorsed kulud. Lisaks on olemas kate tavapärase hambaravi, raseduse ja sünnituse kulude katmiseks. Kõik lahendused hõlmavad evakueerimist ning kodumaale toomist. Erakorraline ravi on samuti kaetud.

Morgan Price
Standard Plus
Haiglaraviteenused
Evakueerimine ja kodumaale toimetamine
Vähiravi
Päevaraha hüvitised
Tervisekindlustus päritoluriigis, va USA
Krooniliste seisundite ravi
Ambulatoorsed raviteenused
Regulaarne ravi krooniliste haiguste korral
Diagnostika, röntgen ja patoloogia
Erakorraline ravi väljaspool kindlustuspiirkonda
Elundi siirdamine
Regulaarne tervisekontroll
Hambaravi
Rasedus ja sünnitus
Viljatusravi
Kindlustushüvitis aastas KOKKU
750 000 €
Kindlustusmakse kuus (x12)
75 €
Morgan Price
Comprehensive
1 000 000 €
100 €
Morgan Price
Premium
1 500 000 €
125 €

Tegemist on indikatiivse kindlustusmakse määraga, mis kõige rohkem sõltub kindlustatu vanusest ja samuti sõltub ettevõtte töötajate arvust. Ülaltoodud indikatsiooni puhul omavastutuse määr on 0%. Täpsema info saamiseks võtke ühendust meie spetsialistiga.

Morgan Price tervisekindlustus - Inpro Insurance Brokers.png

"Tahan kasutada võimalust ja tänada teid ja kogu teie meeskonda kiire ja hea teeninduse eest seoses minu ravikulude kinnitamise taotlusega. Teie personali tõttu sain kiire kinnituse Bangkoki haiglas vajalike uuringute kulude katmise kohta ja minu üllatuseks oli juba esimesel päeval haiglas tehtud visiidi arve tasumine minu kontol 5 päeva jooksul. Vahva."

"Täname abi eest. Kes on kunagi varem sellise olukorraga tegelenud, teab kui keeruline see olla võib. See oli muljet avaldav kuidas Morgan Price seda käsitles. Ei saa teid piisavalt tänada kiirete vastuste ja toetuse eest."

"Kindlustusandjale võite öelda, et Island Hospital personal oli oma professionaalsest suhtumisest ja kiiretest maksetest väga muljet avaldavad. Islandi haigla arstid ja raamatupidamise töötajad ütlesid mulle, et see on ülekaalukalt parim kogemus, mis neil kunagi on olnud..."

"Võin kinnitada, et olen Morgani Price'i teenusega / kahjukäsitlusega väga rahul olnud. Kahjuks viimase aasta jooksul on mul palju juhtumeid olnud ja kahjukäsitlus oli suurepärane. Mul oleks rohkem, kui hea meel Morgan Price'i teistele ka soovitada."

bottom of page