top of page
Container Ship

Veosekindlustus

VEOSEKINDLUSTUS

 

Veosekindlustus võimaldab kindlustada kaupu nende transportimisel punktist A punkti B. See kaitseb kauba omaniku huvi olukorras, kus vedaja ei ole kohustatud kahju hüvitama või tema vastutus on piiratud. Autovedaja või ekspedeerija huvi kaitseb nende vastutuskindlustus.

Veosekindlustus tuleks kauba omanikul sõlmida siis, kui kauba tegelik väärtus on suurem kui kauba kaalu ja autovedaja või ekspedeerija vastutuse piirmäära korrutis (kauba kaal x 8,33 SDR).

Enamasti kindlustatakse veosekindlustusega ostu-müügilepingu objektiks olevaid kaupu. Veosekindlustuse lepingu peaks sõlmima ostu-müügilepingu osapool (ostja või müüja), kes kannab vastavalt tarneklauslile kauba kahjustumise, hävimise või kaotsimineku riski.

Võimalik on sõlmida kas ühe veose kindlustamise leping ehk üksikpoliis või pikaajaline leping ehk avatud poliis mitme veose vedamiseks. Selline poliis sõlmitakse tavaliselt üheks aastaks. Veosekindlustus hüvitab veosega tekkinud kahju, mille põhjuseks on näiteks:

  • röövimine

  • tulekahju

  • liiklusõnnetus

  • loodusõnnetus vm.

Kindlustada on võimalik kõikide riskide või mõne teatud riski vastu. Kindlustusleping sõlmitakse vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud Londoni Kindlustusandjate Instituudi (Institute London Underwriters) poolt väljatöötatud klauslitele (Institute Cargo Clauses - ICC).

Veosekindlustuse Klauslid (A)

Veosekindlustuse Klauslid (B)

Veosekindlustuse Klauslid (C)

Loe rohkem kindlustusjuhtumite kohta blogis >

IGI-logo-Inpro-Insurance-Brokers-inpro.e
CHUBB-logo-Inpro-Insurance-Brokers-inpro
TT CLUB-logo-Inpro-Insurance-Brokers-inp
bottom of page