top of page

Elu- ja õnnetusjuhtumikindlustus

KÜSI PAKKUMIST

Meil on suurepäraseid võimalusi, kuidas motiveerida oma töötajaid olema lojaalsed just teie ettevõttele. Meie professionaalsed kindlustusnõustajad (tel: 383 8118, email: info@inpro.ee) aitavad teil leida sobivaima lahenduse, mis on kasulik mõlemale osapoolele. Eduka äritegevuse tagatiseks on motiveeritud ja rahulolevad töötajad. Eneseteostamise võimalus, väljakutse ja motivatsioon tagavad töötajate huvi ettevõtte eesmärkide ja nende täitmise vastu. Ettevõtjale on oluline, et investeeringud väärtusliku töötaja arengusse oleksid kasulikud pikemas perspektiivis. 

 

Inpro Insurance pakub töötajate kindlustamist läbi elu- ja/või õnnetusjuhtumikindlustuse, mis aitavad ettevõttel katta töötaja kaotusest tulenevaid kulusid ning samas pakkuda rahalist tuge töötaja lähedastele. Laenukindlustus aitab töötaja peret juhul, kui temast endast enam laenu tagasimaksjat ei ole. Põhiliseks elukindlustuspoliisi kindlustuskatteks on surmajuhtumihüvitis.

Indikatiivne näidis

ELU- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUS TÖÖTAJATELE

Pronks
Hõbe
Kuld
Surmajuhtumi hüvitis
100 000 €
150 000 €
200 000 €
Püsiva puude hüvitis
100 000 €
150 000 €
200 000 €
Valuraha hüvitis
1 000 €
3 000 €
5 000 €
Õnnetusjuhtumikindlustus, makse kuus (x12)
14.90 €
24.90 €
29.90 €
Elukindlustussumma / laenujääk
100 000 €
200 000 €
300 000 €
Elukindlustus, makse kuus (x12)
15 €
30 €
45 €
Kindlustusmakse kuus KOKKU (x12)
29.90 €
54.90 €
74.90 €

Tegemist on indikatiivse kindlustusmakse määraga, mis sõltub eelkõige valitud kindlustussummast ja kindlustatu vanusest. Makset võivad mõjutada ka kindlustatu tervislik seisund, riskiohtlik amet või tegelemine ekstreemsete harrastustega. Täpsema info saamiseks võtke ühendust meie spetsialistiga tel: 383 8118, email: info@inpro.ee 

ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUS ETTEVÕTTE TÖÖTAJATELE

Õnnetusjuhtumite vastu ei ole meist keegi kaitstud, küll aga saab end kaitsta õnnetusjuhtumiga kaasnevate ebameeldivuste vastu. Inpro Insurance pakub võimalust koostada õnnetusjuhtumikindlustuse pakett vastavalt teie ettevõtte vajadustele.

  • Surmajuhtumi hüvitis – mõeldud abiks teie ettevõtte töötaja lähedastele

  • Püsiva puude hüvitis – aitab tagada inimväärse elu ning säilitada eelnevat elustandardit kuna õnnetusjuhtumi tagajärjed võivad olla väga tõsised

  • Ravikulude hüvitis – kui peale õnnetusjuhtumit on vaja taastus- või hambaravi või abivahendeid liikumiseks (nt kargud, liigesetugi jmt), on ka see kindlustuskaitse asendamatu

  • Päevaraha hüvitis – mõeldud selleks, et õnnetusjuhtumi tagajärjel säiliks igakuine sissetuleku tase

  • Valuraha hüvitis – aitab hädast välja ajutiste tervisekahjustuste puhul.

​​

ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSE KEHTIVUS

  • Osaaegne kindlustus – kehtib tööajal töökohas

  • Täisaegne kindlustus – kehtib kogu maailmas, nii töö- kui ka vabal ajal, 24/7

bottom of page