51 results found for ""

  Services (6)
  • LIFE & HEALTH INSURANCE

   We will find the way to predict all the risks and find the insurance cover in accordance with your needs. We are in this together.

  • LIABILITY & PI INSURANCE

   We will find the way to predict all the risks and find the insurance cover in accordance with your needs. We are in this together.

  • OPERATIONAL RISKS ANALYSIS

   We will find the way to predict all the risks and find the insurance cover in accordance with your needs. We are in this together.

  View All
  Blog Posts (10)
  • Almost a Quarter of IT Employees in Estonia Are Foreigners

   Internationals engaged in the IT sector make almost a quarter of the employees of this field in Estonia, according to a recent statement of the Estonian government. The press release quotes the Prime Minister of the country Jüri Ratas, who talked on the issue during a meeting with representatives of start-ups, in which were discussed the opportunities for helping the private and venture capital market get more in shape, SchengenVisaInfo.com reports. According to Ratas, start-ups and the IT sector have high potential on offering high value-added products. “As almost a quarter of the employees in this sector are foreigners, because of our economic growth and competitiveness, it is important that Estonia must be a country where foreign talent wants to come,” Estonia’s Prime Minister pointed out. He also added that together with the Ministry of Economic Affairs and Communications and the representatives of the sector will find common solutions to support startup entrepreneurs. During the meeting, it was also discussed the current situation in the startup sector. According to the Estonian Startup Database, a total of 1,105 startups with almost 6,300 employees are registered in Estonia. As for the salary in this sector, it amounts to 2,508 euros, nearly 1.8 times higher compared to the average wage in Estonia. Throughout the meeting, was also discussed the introduction of new employment relations forms, in order to make labour legislation more flexible, some of which were proposed by start-up companies. “Working in Estonia and investing in it must be as easy as possible, and the legislation regulating it is supportive and relevant,” the PM highlighted. Estonia is among the EU countries with the highest number of startups per capita, according to e-Estonia. IT companies located in Estonia offer strategic consulting, IT development for reliable e-solutions and change management. Estonia is one of the friendliest countries in Europe for IT workers and companies. It even has a Digital Nomad Visa, which permits internationals to work for overseas employers or as a freelancer. Through the Digital Nomad Visa, aliens who are occupied in jobs independent of location can work remotely in Estonia. Technology, together with finance and marketing are main sectors in which internationals are engaged through the DNV, in Estonia. Also, Estonia’s e-Residency program, which is being considered successful, will be expanded in 20 different countries across the world. Health Insurance for expats in Estonia, discover more > #inproinsurance #healthinsurance

  • Eesti ettevõtted kaotavad aastas küberrünnakutele üle miljoni euro

   Ettevõtete rahakoti kaitsmiseks on oluline suurendada teadlikkust küberohtudest ja võimalustest oma firmat paremini kaitsta. Iga ettevõte on otsapidi internetis. Eestis on ligikaudu 170 000 ettevõtet, kus töötab kuni 50 inimest. Neist enamik on mikroettevõtted, kus hingekirjas vaid juhatuse liige. RIA küberintsidentide käsitlemise osakonna CERT-EE juht Tõnu Tammer ütleb, et infotehnoloogiline järjepidevus on iga ettevõtte toimimise juures üks tähtsamaid aspekte. „Tänapäeva küberrünnakud peatavad serverite või arvutite töö, mis seiskab kogu firma tegevuse. Kuigi võib mõelda, et alternatiiv on edasi töötada paberi ja pliiatsiga, siis ka see nõuab andmeid ning seega on paberist ja pliiatsist ainult veidi abi. Vaevalt seda üldse teha soovitakse ja samuti ei too see tagasi kaotatud raha,“ sõnab Tammer. Ometi on palju ettevõtjaid, kes pole teemale mõelnud ega teinud midagi küberrünnakute riski vähendamiseks. Eriti teravalt puudutab probleem väikeseid ja keskmise suurusega firmasid. Statistika näitab, et mida pisem on ettevõte, seda vähem tähelepanu küberturvalisusele pööratakse. „Loomulikult on firmade esmane huvi hoida äri toimivana, kuid seejuures ei tohi unustada küberohutust. Vastasel juhul muutub kurjategija elu liiga lihtsaks. Kurikael selgitab välja, kas konkreetse ettevõtte infosüsteemi on võimalik kerge vaevaga siseneda, ja seejärel hakkab lumepall kasvama,“ ütleb Tammer. Mullu olid Eesti ettevõtetele enim rahalist kahju toonud küberintsidendid tegevjuhi petuskeem, ettevõtete meilikontodele ebaseadusliku ligipääsu hankimine ja postkasti jälgimisest alguse saanud finantspettused. „Neist esimene on finantspettus, kus ettevõtte tippjuhi nimelt saadetakse raamatupidajale lühike ja lakooniline küsimus, kas on võimalik kiiresti saata mingi summa võõrale arveldusarvele. Teisel juhul kaaperdavad kurjategijad ettevõtete omavahelise meilivestluse arvete maksmise hetkel ja muudavad arvetel salaja pangakonto andmeid,“ selgitab Tammer. Samuti on Eesti ettevõtjad kandnud märkimisväärseid kahjusid lunavararünnakute tõttu, milles kurjategija krüpteerib ära seadme sisu ja nõuab failide lahti krüpteerimise eest raha. Ehkki nimetatud rünnakute ohvriks on langenud sadu Eesti ettevõtteid, ei kasuta paljud firmad enda kaitsmiseks mingeid meetmeid. „Enamikus Eesti ettevõtetes puuduvad ka küberturvalisust puudutavad eeskirjad või põhimõtted, mis vähendaks niisuguste küberintsidentide juhtumist ning nende negatiivset mõju,“ lisab Tammer. Kuigi Eesti ettevõtete küberteadlikkus tasapisi paraneb, jagub veel arenguruumi. Küberkurjategija soovib rünnatavatest alati sammukese ees olla. See tähendab, et pidevalt otsitakse uusi võimalusi ettevõtjate kimbutamiseks. „Firmajuhi jaoks on enda töötajate, vara ja maine kaitsmiseks tähtis tunda ning osata tuvastada levinumaid küberrünnakuid. Näiteks koostööpartneri teadmatuse tõttu võib kahju kanda ka ettevõte, mis aktiivselt küberturvalisuse kasvu panustab,“ selgitab Tammer. Küberkurjategijale pole oluline ettevõtte suurus või tegevusvaldkond, teda huvitab saadud teabe rahaks tegemine. RIA alustas teavituskampaaniaga, mille fookuses on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ning viimastel aastatel firmadele enim rahalist kahju toonud küberintsidendid. „Meie kampaania eesmärk on muuta Eesti ettevõtluskeskkond ja küberruum turvalisemaks. Teadlikkuse kasv küberohtudest aitab ettevõtjal paremini mõista enda panuse tähtsust ja vältida suuri kulusid, mida saaks paari kliki või väikese investeeringuga ära hoida,“ sõnab Tammer. Vähemalt paarikümne tuhande eurosed väljaminekud kurjategijatele pole küberrünnakute tõttu Eestis erandlikud. Tänavu on suurim ühekordne kahjusumma üle 100 000 euro. Allikas > Postimees

  • Эстонские предприятия теряют из-за киберпреступников более миллиона евро в год

   Это только надводная часть айсберга, то есть сумма, о которой сообщает Департамент государственной информационной системы (RIA). Для защиты кошельков предприятий важно повышать осведомленность о киберопасностях и способах более эффективной защиты предприятий. У каждого предприятия есть выход в интернет. В Эстонии около 170 000 предприятий, в которых работает до 50 сотрудников. Большинство из них – микропредприятия, в которых работником числится только член правления. Руководитель отдела интернет-безопасности CERT-EE RIA Тыну Таммер, говорит, что функциональная стабильность информационных систем – один из важнейших аспектов деятельности любого предприятия. «Современные кибератаки останавливают работу серверов или компьютеров, что приводит к остановке работы всего предприятия. И если даже представить, что работу можно было бы продолжить с помощью бумаги и карандаша, то и такая работа нуждается в данных, поэтому бумага и карандаш лишь немного помогут в этой ситуации. Вряд ли кто-либо захочет вообще прибегнуть к такому решению, и оно в любом случае не вернет потерянные деньги», – говорит Таммер. И тем не менее продолжает существовать большое число предпринимателей, которые об этой вопросе даже не задумывались и не сделали ничего для снижения риска кибератак. Эта проблема касается особенно остро малых и средних предприятий. Статистика показывает, что чем меньше предприятие, тем меньше внимания оно уделяет кибербезопасности. «Конечно, предприятия заинтересованы в первую очередь в том, чтобы их бизнес работал, однако при этом нельзя забывать о кибербезопасности. В противном случае жизнь преступника станет слишком легкой. Злоумышленник выясняет, можно ли, не прикладывая особых усилий, войти в информационную систему той или иной компании, и после этого снежный ком начинает расти», – говорит Таммер. К киберинцидентам, причинившим в прошлом году наибольший финансовый ущерб эстонским компаниям, относятся мошенническая схема исполнительного директора, получение незаконного доступа к учетным записям электронной почты компаний и финансовые мошенничества, начавшиеся с наблюдения за почтовым ящиком. «Первым из них является финансовое мошенничество, когда от имени топ-менеджера компании бухгалтеру отправляется короткий и лаконичный вопрос, можно ли быстро перечислить какую-то сумму на расчетный счет постороннего лица. Во втором случае преступники перехватывают ведущуюся внутри предприятия по электронной почте переписку в момент оплаты счетов и тайком меняют в счетах реквизиты банковского счета», – поясняет Таммер. Эстонские предприятия также понесли значительные убытки из-за атак программ-вымогателей, с помощью которых преступник шифрует содержимое устройства и требует затем выкуп за расшифровку файлов. Хотя жертвами таких атак стали сотни эстонских предприятий, многие фирмы не предпринимают никаких мер для своей защиты. «У большинства эстонских компаний также отсутствуют какие-либо правила или принципы в сфере кибербезопасности, которые снизили бы количество таких киберинцидентов и их негативное влияние», – добавляет Таммер. Несмотря на то, что осведомленность эстонских предприятий в области кибербезопасности постепенно растет, есть еще возможности для улучшения. Киберпреступник всегда хочет быть на шаг впереди того, кого он атакует. Это означает, что постоянно ведутся поиски новых способов воздействия на предпринимателей. «Руководителю компании важно знать и уметь распознавать наиболее распространенные виды кибератак, чтобы защитить своих сотрудников, активы и репутацию. Например, из-за неосведомленности партнера может также пострадать компания, активно способствующая улучшению кибербезопасности», – поясняет Таммер. Для киберпреступника не имеет значения размер или сфера деятельности компании, он заинтересован в монетизации полученной информации. Департамент государственной информационной системы запустил информационную кампанию, направленную на малые и средние предприятия и киберинциденты, которые нанесли наибольший финансовый ущерб компаниям за последние годы. «Цель нашей кампании – сделать бизнес-среду и киберпространство Эстонии более безопасными. Повышение осведомленности о киберугрозах помогает предпринимателю лучше понять важность своего вклада и избежать с помощью нескольких щелчков мышью или небольших инвестиций высоких затрат», – говорит Таммер. В Эстонии не редки случаи, когда из-за совершенных преступниками кибератак, предприятия несут расходы в размере не менее двадцати тысяч евро. В этом году самая большая одноразовая сумма ущерба составила более 100 000 евро. Источник: RUS.POSTIMEES

  View All
  Pages (35)
  • Meist | Inpro Insurance Brokers | Estonia

   MEIST Kindlustusriski analüüs - Inpro Insurance Brokers - Kindlustus - Insurance - Страхование RISKIANALÜÜS Soodne kindlustus - Inpro Insurance Brokers - Kindlustus - Insurance - Страхование KINDLUSTUS Kahjuabi - Inpro Insurance Brokers - Soodne kindlustus - Insurance - Страхование KAHJUABI Õigusabi - Inpro Insurance Brokers - Soodne kindlustus - Insurance - Страхование ÕIGUSABI Inpro Insurance Brokers. Teie tulevik on kaitstud . ​ Inpro Insurance Brokers on noortest ja ambitsioonikatest maailmatasemel professionaalidest koosnev meeskond, mis alustas Eestis 2019. aastal. Meie eesmärk on tõsta meie olemasolevate ja uute klientide teenindus kõrgemale ja palju isikupärasemale tasemele, pakkudes erinevaid tüüpe kindlustuslahendusi nii äriklientidele kui ka eraklientidele. Samuti spetsiaalsete kindlustusprogrammide väljatöötamine või kohandamine, mis vastavad täpselt meie klientide vajadustele ning kindlustushuvile. Inpro Insurance Brokers OÜ on iseseisev kindlustusmaaklerettevõte, mis on kantud Finantsinspektsiooni kindlustusvahendajate nimekirja ( ) Meie kindlustusmaaklerina tegevuse vastutus ( ) on kindlustatud summale 2 000 000 EUR Lloyd’s www.fi.ee Insurance Brokers Professional Indemnity ​ Kindlustus on vajalik inimeste, nende tegevuse või vara kaitsmiseks ning samuti võimaliku õnnetuse tagajärgede leevendamiseks. Kahju korral oleme spetsiaalselt välja töötanud Inpro kindlustusnõuete abistamise programmi (professionaalne kahjukäsitluse abi ettevõtetele ja eraklientidele), mille raames aitavad meie parimad spetsialistid kõigis kindlustusvaldkondades kõikide probleemide korral kindlustusnõuete menetlemisel. Inpro Insurance Brokers kindlustusmaaklerid peavad personaalset lähenemist igale kliendile väga oluliseks. Iga meie kaudu sõlmitud kindlustusleping peab vastama teie kindlustusvajadustele nii palju kui võimalik ja tagama turvatunde. Inpro Claims Assistance ​ Kindlustusseltsid pakuvad väga erinevaid kindlustustingimusi, kuid Inpro Insurance Brokers kindlustusmaaklerid aitavad teil teha parima valiku, mis sobib just teile või teie ettevõttele. Kindlustusleping võib olla sõltuvalt riski kestusest ja parameetritest lühiajaline või pikaajaline ning meie Inpro Insurance Brokers'is usume, et väljakujunenud usaldus, millele tugineb Inpro Insurance Brokers kindlustusmaaklerite eksklusiivne lähenemine igale kliendile, on pikaajalise ja vastastikku kasuliku koostöö võtmeks mitmeks aastaks. Meie, Inpro Insurance Brokers kindlustusmaaklerid, tegelikult kaitseme teie tulevikku! Ei rohkem ega vähem. Oleme kliendi esindajad, oleme teie esindajad! Ja me oleme alati teie kõrval. KOOSTÖÖPARTNERID

  • Inpro Insurance Brokers | Ärikliendi kindlustus

   Autovedaja (CMR) ja ekspedeerija Varakindlustus ja äririskid Vastutuskindlustus Tervise ja ravikindlustus Hambaravikindlustus Elu- ja õnnetusjuhtum Liikluskindlustus Kaskokindlustus Reisikindlustus Veosekindlustus Ehituskindlustus (CAR ja EAR) Masinad ja seadmed (CPM) kindlustuslahendused Ärikliendi Ettevõtte varakindlustus Ettevõtte varakindlustus on mõeldud ehitiste, inventari ja seadmete, materjalide ja kauba (tooraine, valmistoodang) kaitsmiseks. Ärikatsemisekindlustus. Korteriühistukindlustus. Edasi Vastutuskindlustus Vastutuskindlustus kaitseb kolmandate isikute varale või tervisele põhjustatud kahjude hüvitamise eest. Üldvastutuskindlustus, tegevuse- ja tootevastutuskindlustus. Edasi Tervise- ja ravikindlustus Tööandja poolt vabatahtlikult sõlmitav kindlustus oma töötajate huvides. Suurepärane lisaväärtus töötaja motivatsiooniks. Tööandjale, kes hoolib töötajate tervisest ja heaolust. Edasi Hambaravikindlustus Ettevõte kindlustab oma töötajaid olukorraks kui neil tekivad regulaarsed või õnnetusjuhtumist põhjustatudhambaravikulud. Liituda saavad kõik 19-70 aastased Eesti või välisriigi kodanikud. Edasi Liikluskindlustus Sõidukipargi kindlustuslahendus hõlmab liiklus- ja kaskokindlustust ettevõtte sõidukitele (soovi korral ka ettevõtte töötajate omaduses olevatele sõidukitele). Edasi Kaskokindlustus Ettevõtte sõidukipargi kaskokindlustus. Kaskokindlustusega on võimalik kindlustada erinevat liiki sõidukeid, mis on Eesti Vabariigis alaliselt või ajutiselt registreeritud. Edasi Autovedaja & ekspedeerija Autovedaja vastutuskindlustuse (CMR), ekspedeerija vastutuskindlustuse ja veosekindlustuse lahendused. Edasi Veosekindlustus Veosekindlustuse puhul on kindlustatavaks esemeks veos, mida veetakse transpordivahendiga lähtekohast sihtkohta. Edasi Korteriühistukindlustus Korteriühistukindlustus koosneb kahest osast: varakindlustus ja vastutuskindlustus - hüvitab kahju, mis on tekkinud korteriühistu vastutusalas. Edasi Ehituskindlustus (CAR) Ehituskindlustus on vajalik ehitusettevõtetele olenemata kas on tegemist peatöövõtjaga, alltöövõtjaga või hoopiski ehitustööde tellijaga. Edasi Masinate ja seadmete kindlustus Ehitusseadmetele, traktoritele, ekskavaatoritele, põllumajandus- ja metsatööde masinatele jne. Edasi Reisikindlustus Reisikindlustus on vajalik igale reisivale inimesele olenemata soost ja vanusest. See on rahulolu ja kindlustunne reisi ajal. Edasi Küberriskide kindlustus Ettevõtetele, mille tegevus sõltub infotehnoloogilistest süsteemidest ja veebilahendustest. Katab andmelekkest teavitamise kulud. Edasi Juhatuse vastutuskindlustus Juhatuse liikme vastutuskindlustuse eesmärgiks on pakkuda ettevõtte juhtkonnale kaitset nõuete suhtes, mis tulenevad juhtimisotsustest. Edasi Auto GPS jälgimine Soovid teada, kus töölised asuvad? Auto GPS jälgimine aitab hoida autopargil silm peal arvutis või mobiilis, kus on täpselt näha mida autod teevad. Vaata autode asukohta reaalajas. Edasi Elu- ja õnnetusjuhtumikindlustus Traditsiooniline elukindlustus on surmajuhtumiks ja makstakse välja olenemata põhjustest (nii õnnetuse kui ka haiguse tagajärjel). Edasi

  • Insurers Conditions | Inpro Insurance | Estonia

   Kindlustuse üldtingimused: Kindlustuse üldtingimused Nr. GC 2019.0 ​ Ettevõte ja korteriühistu varakindlustus: Teabedokument Kohustusliku liikluskindlustuse tingimused Nr. EE-16 ​ Kaskokindlustus: Teabedokument Kaskokindlustuse tingimused Nr. A6-03 ​ Kodukindlustus: Teabedokument Kodu koguriskikindlustuse tingimused Nr. EE1E -2 ​ Reisikindlustus: Teabedokument Reisikindlustuse tingimused Nr. EE16-2 ​ Õnnetusjuhtumikindlustus: Teabedokument Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused Nr. EE6-1 Kohustuslik liikluskindlustus: Teabedokument Kohustusliku liikluskindlustuse tingimused Nr. EE-16 ​ Kaskokindlustus: Teabedokument Kaskokindlustuse tingimused Nr. A6-03 ​ Kodukindlustus: Teabedokument Kodu koguriskikindlustuse tingimused Nr. EE1E -2 ​ Reisikindlustus: Teabedokument Reisikindlustuse tingimused Nr. EE16-2 ​ Õnnetusjuhtumikindlustus: Teabedokument Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused Nr. EE6-1 Kindlustuse üldtingimused: Kindlustuse üldtingimused Nr. GC 2019.0 ​ Ettevõte ja korteriühistu varakindlustus: Teabedokument Kohustusliku liikluskindlustuse tingimused Nr. EE-16 ​ Kaskokindlustus: Teabedokument Kaskokindlustuse tingimused Nr. A6-03 ​ Kodukindlustus: Teabedokument Kodu koguriskikindlustuse tingimused Nr. EE1E -2 ​ Reisikindlustus: Teabedokument Reisikindlustuse tingimused Nr. EE16-2 ​ Õnnetusjuhtumikindlustus: Teabedokument Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused Nr. EE6-1 Kohustuslik liikluskindlustus: Teabedokument Kohustusliku liikluskindlustuse tingimused Nr. EE-16 ​ Kaskokindlustus: Teabedokument Kaskokindlustuse tingimused Nr. A6-03 ​ Kodukindlustus: Teabedokument Kodu koguriskikindlustuse tingimused Nr. EE1E -2 ​ Reisikindlustus: Teabedokument Reisikindlustuse tingimused Nr. EE16-2 ​ Õnnetusjuhtumikindlustus: Teabedokument Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused Nr. EE6-1

  View All

ETTEVÕTE

Inpro Insurance Brokers OÜ

Reg. nr. 14778803

Raua tn. 32, Tallinn 10152, Eesti

Tel: (+372) 383 8122

Email: info@inpro.ee

 

Klienditeenindus

(E-R 09.00-19.00) 

(+372) 383 8118

PROF. INDEMNITY

© 2020 Kõik õigused kaitstud

Inpro Insurance Brokers OÜ