Elu- ja õnnetusjuhtumikindlustus

KÜSI PAKKUMIST

Meil on suurepäraseid võimalusi, kuidas motiveerida oma töötajaid olema lojaalsed just teie ettevõttele. Meie professionaalsed kindlustusnõustajad (tel: 383 8118, email: info@inpro.ee) aitavad teil leida sobivaima lahenduse, mis on kasulik mõlemale osapoolele. Eduka äritegevuse tagatiseks on motiveeritud ja rahulolevad töötajad. Eneseteostamise võimalus, väljakutse ja motivatsioon tagavad töötajate huvi ettevõtte eesmärkide ja nende täitmise vastu. Ettevõtjale on oluline, et investeeringud väärtusliku töötaja arengusse oleksid kasulikud pikemas perspektiivis. 

 

Inpro Insurance pakub töötajate kindlustamist läbi elu- ja/või õnnetusjuhtumikindlustuse, mis aitavad ettevõttel katta töötaja kaotusest tulenevaid kulusid ning samas pakkuda rahalist tuge töötaja lähedastele. Laenukindlustus aitab töötaja peret juhul, kui temast endast enam laenu tagasimaksjat ei ole. Põhiliseks elukindlustuspoliisi kindlustuskatteks on surmajuhtumihüvitis.

Indikatiivne näidis

ELU- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUS TÖÖTAJATELE

Tegemist on indikatiivse kindlustusmakse määraga, mis sõltub eelkõige valitud kindlustussummast ja kindlustatu vanusest. Makset võivad mõjutada ka kindlustatu tervislik seisund, riskiohtlik amet või tegelemine ekstreemsete harrastustega. Täpsema info saamiseks võtke ühendust meie spetsialistiga tel: 383 8118, email: info@inpro.ee 

ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUS ETTEVÕTTE TÖÖTAJATELE

Õnnetusjuhtumite vastu ei ole meist keegi kaitstud, küll aga saab end kaitsta õnnetusjuhtumiga kaasnevate ebameeldivuste vastu. Inpro Insurance pakub võimalust koostada õnnetusjuhtumikindlustuse pakett vastavalt teie ettevõtte vajadustele.

  • Surmajuhtumi hüvitis – mõeldud abiks teie ettevõtte töötaja lähedastele

  • Püsiva puude hüvitis – aitab tagada inimväärse elu ning säilitada eelnevat elustandardit kuna õnnetusjuhtumi tagajärjed võivad olla väga tõsised

  • Ravikulude hüvitis – kui peale õnnetusjuhtumit on vaja taastus- või hambaravi või abivahendeid liikumiseks (nt kargud, liigesetugi jmt), on ka see kindlustuskaitse asendamatu

  • Päevaraha hüvitis – mõeldud selleks, et õnnetusjuhtumi tagajärjel säiliks igakuine sissetuleku tase

  • Valuraha hüvitis – aitab hädast välja ajutiste tervisekahjustuste puhul.

​​

ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSE KEHTIVUS

  • Osaaegne kindlustus – kehtib tööajal töökohas

  • Täisaegne kindlustus – kehtib kogu maailmas, nii töö- kui ka vabal ajal, 24/7

ERAKLIENDILE

Liikluskindlustus 

Kaskokindlustus

Kodukindlustus

Omavastutuskindlustus

Reisikindlustus

Õnnetusjuhtumikindlustus

Kaatrite ja jahtide kindlustus

Masinate ja seadmete kindlustus

Tervisekindlustus

Hambaravikindlustus

 

Inpro Claims Assistance -

Professionaalne nõustamine kahjujuhtumite korral

ÄRIKLIENDILE

Ettevõtte varakindlustus

Vastutuskindlustus

Ettevõtte tervikkindlustus

Tervisekindlustus töötajatele

Hambaravikindlustus töötajatele

Masinate ja seadmete kindlustus

Ehituskindlustus

IT-ettevõtte kindlustus

Küberriskide kindlustus

Liikluskindlustus 

Kaskokindlustus

Reisikindlustus

Transpordi ja veosekindlustus

Merekindlustuse lahendused

ETTEVÕTE

Inpro Insurance Brokers OÜ

Reg. nr. 14778803

Raua tn. 32, Tallinn 10152, Eesti

Tel: (+372) 383 8122

Email: info@inpro.ee

 

Klienditeenindus

(E-R 09.00-19.00) 

(+372) 383 8118

PROF. INDEMNITY

© 2020 Kõik õigused kaitstud

Inpro Insurance Brokers OÜ