top of page

Tervisekindlustuse eelised töötajale ja eelised tööandjale

Updated: Nov 9, 2022TÖÖTAJALE:

 • Võimalus saada eriarsti vastuvõtule ilma saatekirjata

 • Võimaldab valida endale sobiva arsti ja raviasutuse

 • Vastavalt töötervishoiu- või perearsti ettekirjutusele hüvitatakse spordiga tegelemine

 • Hüvitatakse tasulise ravi kulud, mida Haigekassa ei hüvita

 • Võimaldab vähendada kulusid seoses tervisega

 • On kiire ja konfidentsiaalne, tööandjale terviseinfot ei jagata


TÖÖANDJALE:
 • Aitab tõsta tööandja mainet tööjõuturul

 • Annab kindlasti eelise värbamisel

 • Suurendab olemasoleva töötaja rahulolu ning võimaldab läbi hooliva tööandja kuvandi vähendada ka tööjõuvoolavust

 • Annab võimaluse toetada töötajate töövõime säilimist ja vähendada seeläbi töövõimetuspäevase arvu.

 • Töötaja saab valida endale sobiva arsti ja raviasutuse

 • Töötaja saab soodsamini ja kiiremalt lahenduse tervisemurele

 • Positiivselt meelestatud töötajad on avatumad ja kohanevad kergemini ka muudatustega


MIS ON ETTEVÕTTE TERVISEKINDLUSTUS?

Tervisekindlustus/ravikindlustus on tööturul pakutud sotsiaalgarantiide programmidest kõige kõrgemalt hinnatud eelis, mida tööandja saab töötajale pakkuda.

Tervisekindlustus/ravikindlustus töötajatele on tööandja poolt vabatahtlikult sõlmitav kindlustus oma töötajate huvides riikliku ravikindlustussüsteemi täiendamiseks. See on suurepärane lisaväärtus töötaja motivatsiooniks ning uringud on näidanud, et töötajad väärtustavad tööandjat, kes hoolib nende tervisest ja heaolust. Lisaks piisavale puhkusele ja paindlikule tööajale on oluliseks saanud ka tervisekindlustuse olemasolu.

Tervisekindlustus võimaldab ettevõtte töötajatel kasutada tasulisi raviteenuseid ilma lisakuluta või väiksema kuluga (sõltuvalt kindlustusprogrammist) ja saada kiiremini vajalikku ravi. Tervisekindlustus töötajatele sobib erineva suurusega ja erineva valdkonna ettevõtetele.

​​

TÖÖTAJATE TERVISEKINDLUSTUS HÕLMAB KA HAMBARAVI

Ettevõtte tervisekindlustus hõlmab ka hambaravi ettevõtte töötajatele, mille raames ettevõte kindlustab oma töötajaid olukorraks kui neil tekivad regulaarsed hambaravikulud või õnnetusjuhtumist põhjustatud hambaravikulud. Hambaravikindlustus on saadaval ainult ettevõtte tervisekindlustusprogrammi raames.MILLISTE RISKIDE VASTU?

Tööandjal on võimalus vastavalt soovile valida, millised programmid ning summad Tervisekindlustuse lepingus sisalduvad. Näiteks saab lisada osaliselt või täies mahus kompenseeritavaid tasulised raviteenuseid, saab määrata teatud summas limiidi, mille ulatuses saab kasutada lepingus sätestatud teenuseid. Tööandjad saavad omal valikul lisada ka tervisekindlustuse lepingule kohustuslikud terviseuuringuid.

KINDLUSTUSTERRITOORIUM

Sõltuvalt tööandja soovist ja vajadusest, ettevõtte tervisekindlustuse territooriumiks võib olla Eesti Vabariik või Balti riigid. Väliskindlustusseltside lahenduste puhul (näiteks Morgan Price Stanrard Plus, Comprehensive, Premium) - "Euroopa riigid", "Kogu Maailm va USA, Hiina, Singapur ja Hong-Kong" või "Kogu Maailm".

PERELIIKMED

Mõned tervisekindlustuslahendused võimaldavad sõlmida tervisekindlustusleping või elu- ja õnnetusjuhtumileping ka töötaja pereliikmetele. Konsulteerige meie spetsialistiga.

158 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page