Korteriühistukindlustus

KÜSI PAKKUMIST

Kui päring on meieni jõudnud, siis sobiva lahenduse väljatöötamiseks analüüsime põhjalikult korteriühistu varaga või tegevusega seotud riske ning pakume teile erinevate kindlustusseltside võimalusi, millest saate valida endale kõige sobivama. Kirjuta meile: info@inpro.ee või saada päring.

Inpro Insurance Brokers pakub individuaalset lähenemist igale kliendile leides lahendusi vastavalt konkreetse ettevõtte vajaduste ning nõudmistele.

KORTERIÜHISTUKINDLUSTUS

Korteriühistukindlustus koosneb kahest osast:

 

 • Varakindlustus

 • Vastutuskindlustus (kolmandate isikute ees)

 

Varakindlustusega on kindlustatud korteriühistu poolt hallatavad hoone osad ja rajatised ning vastutuskindlustusega saate korvata korteriühistu poolt hoone ja hoone juurde kuuluva territooriumi haldamisest tekitatud varalised kahjud kolmandatele isikutele ning soovi korral ka korteriühistu liikmetele. Tavalise kodukindlustusega kindlustatakse reeglina vaid korteri reaalosa (korteri siseviimistlus, põrandad, laed ja mittekandvad vaheseinad ning korterisisesed kommunikatsioonid kuni ühenduskohani). Seevastu hoone vundamendi; kandvad seinad ja laed; katuse; liftid; rõdud; ühiskasutuses olevad ruumid ning kommunikatsioonid ja tehnosüsteemid (kütte-, jahutus-, ventilatsiooni-, veevarustus-, kanalisatsiooni- ja gaasivarustussüsteem) kindlustab korteriühistukindlustus.

VARAKINDLUSTUSE KINDLUSTUSKAITSED

 

 • Tulekindlustus - tulekahju, tahm, suits, pikselöögi otsetabamus, plahvatus

 • Torustiku lekke kindlustus - ehitist teenindavast torustikust, mahutist või seadmest väljavoolanud aur, gaas, vesi või muu vedelik

 • Tormikindlustus - torm, rahe, tormi tõttu ehitisele langenud puud või muud esemed;  

 • Üleujutuskindlustus - looduslik üleujutus  

 • Vandalismikindlustus - kolmanda isiku süüline tegevus ja maismaasõiduki otsasõit

 • Varguskindlustus - ehitise välisosade vargusest tekkinud kahju

 • Klaasikindlustus - klaaspindade purunemine ootamatu ja ettenägematu sündmuse tagajärjel

 • Elektririkke kindlustus - hüvitatakse kindlustatud elektriseadmele tekkinud kahju, mille otseseks põhjuseks  on elektrivoolu põhjustatud liig-, üle- või alapinge, lühis, elektririke

 • Koguriskikindlustus - mis tahes ootamatu ja ettenägematu sündmuse tagajärjel kindlustatavale varale tekkinud kahju, mis ei ole kindlustustingimustega välistatud. Koguriskikindlustusega on kaetud ka hoone tehnosüsteemide sisemistest riketest tulenevad kahjud.


KORTERIÜHISTU VASTUTUSKINDLUSTUS


Korteriühistu vastutuskindlustus hüvitab kahju, mis on tekkinud korteriühistu vastutusalas, näiteks õnnetus liftis, koridoris või maja ümbruses. Vastutuskindlustus katab nii varalised kahjud, kui ka isikule kehavigastuse tekitamisest, tervise kahjustamisest tekkinud vajalikud ravikulud. Soovi korral on võimalik valida ka korteriühistu poolt korteriühistu liikmetele tekitatud kahju hüvitamine, näiteks korteriühistu vastutusalas oleva torustiku purunemisest tekkinud veekahju või tehnosüsteemidest alguse saanud tulekahju korteris paiknevale varale.

ETTEVÕTE

Inpro Insurance Brokers OÜ

Reg. nr. 14778803

Raua tn. 32, Tallinn 10152, Eesti

Tel: (+372) 383 8122

Email: info@inpro.ee

 

Klienditeenindus

(E-R 09.00-19.00) 

(+372) 383 8118

PROF. INDEMNITY

© 2020 Kõik õigused kaitstud

Inpro Insurance Brokers OÜ