• KINDLUSTUSVAJADUSTE VÄLJASELGITAMINE

    Describe your service here. What makes it great? Use short catchy text to tell people what you offer, and the benefits they will receive. A great description gets readers in the mood, and makes them more likely to go ahead and book.

  • VARAKINDLUSTUS - RISKIDE KAARDISTAMINE

    Describe your service here. What makes it great? Use short catchy text to tell people what you offer, and the benefits they will receive. A great description gets readers in the mood, and makes them more likely to go ahead and book.

  • TEGEVUSEGA SEOTUD RISKIDE ANALÜÜS

    A. Ettevõtte tegevuse vastutuskindlustus võimaldab kindlustada ettevõtte tegevusega seotud riske. B. Tootmise ning tootega seotud vastutuskindlustus. Tootja vastutab puudusega toote või puuduliku kasutusjuhendi tõttu kahju tekitamise eest. Lisaks otsesele tootjale võib tootega seotud vastutuse kindlustada edasimüüja, importija, maaletooja, koostaja jne. Eraldi on võimalik kindlustada kulud puudusega toote turult eemaldamiseks, utiliseerimiseks ja avalikkuse või kolmanda isiku teavitamiseks. C. Tööandja vastutuskindlustus võimaldab saada hüvitist tööõnnetuse või kutsehaigusega seotud juhtumite korral. Hüvitatakse ravikulud, töövõimetuse puhul saamata jäänud palk ja abivahendid, surmajuhtumil matusekulud ja ülalpidamiskohustusega seotud kulud. D. Erialane vastutuskindlustus on seotud erinevate kutsetegevustega, nii vabatahtlike kui ka kohustuslike (st kindlustuskohustus on seaduses kirjas) vastutuskindlustuslepingutega. Kindlustatud on arhitektid ja insenerid, advokaadid ja pankrotihaldurid, notarid, audiitorid ja raamatupidajad, meditsiiniteenuste osutajad, patendivolinikud, kohtutäiturid, kindlustusmaaklerid ja finantsteenuste osutajad.

ERAKLIENDILE

Liikluskindlustus 

Kaskokindlustus

Kodukindlustus

Omavastutuskindlustus

Reisikindlustus

Õnnetusjuhtumikindlustus

Kaatrite ja jahtide kindlustus

Masinate ja seadmete kindlustus

Tervisekindlustus

Hambaravikindlustus

 

Inpro Claims Assistance -

Professionaalne nõustamine kahjujuhtumite korral

ÄRIKLIENDILE

Ettevõtte varakindlustus

Vastutuskindlustus

Ettevõtte tervikkindlustus

Tervisekindlustus töötajatele

Hambaravikindlustus töötajatele

Masinate ja seadmete kindlustus

Ehituskindlustus

IT-ettevõtte kindlustus

Küberriskide kindlustus

Liikluskindlustus 

Kaskokindlustus

Reisikindlustus

Transpordi ja veosekindlustus

Merekindlustuse lahendused

ETTEVÕTE

Inpro Insurance Brokers OÜ

Reg. nr. 14778803

Raua tn. 32, Tallinn 10152, Eesti

Tel: (+372) 383 8122

Email: info@inpro.ee

 

Klienditeenindus

(E-R 09.00-19.00) 

(+372) 383 8118

PROF. INDEMNITY

© 2020 Kõik õigused kaitstud

Inpro Insurance Brokers OÜ